Kommunikasjon

Ledelse, salg og teamarbeid innebærer store utfordringer. Vi skal forstå andre mennesker, formidle et budskap tilpasset mottakeren, beherske kroppsspråk, vise entusiasme, og ikke minst være fokusert på de mål vi skal oppnå.

Forståelsen av kommunikasjonens grunnregler, samt å ha viljen til å «gjøre» en forskjell, gjør oss enten til en drivkraft eller en «brems» i arbeidet mot det optimale resultatet. Den definitivt største årsaken til tapte kunder, tapte salg, manglende framdrift, samt lav effektivitet og konflikter, kan spores tilbake til kommunikasjonen.

Kommunikasjon må læres
Kommunikasjon er et fagområde med enorme utviklingsmuligheter, og kommunikasjon må læres, som alt
annet. Mellommenneskelig kommunikasjon er en rød tråd i alle våre kurs, uansett om det er teambygging, salg,
ledelse, presentasjonstrening, og coaching. I tillegg til å beherske verbal og «non-verbal» kommunikasjon, skal budskapet ha en logisk oppbygging som styrker mottagernes evne til å forstå hva vi ønsker å kommunisere, dette kaller vi en kommunikasjonsprosess.

Forskning
Forskning viser at vi i gjennomsnitt «kobler» naturlig med 1 av 10 personer. Dette er personer som vi opplever raskt forstår oss og vår væremåte, samt at både tillit og kommunikasjon fungerer. Som ledere og selgere er vi avhengig av å kunne bygge tillit og kommunisere oss fram til et resultat med flest mulig av de personer vi arbeider med. 1 av 10 holder dessverre ikke…

Adferdsbasert kommunikasjon
Adferdsbasert kommunikasjon er kunnskap om hvordan det er naturlig for ulike «personlighetstyper» å motta og formidle et budskap for å oppnå et optimalt resultat. Hva motiverer oss, hvordan forholder vi oss til utfordringer, og hva våre sterke og svake sider i samspillet med andre mennesker? Når vi formidler et budskap ut i fra en forståelse av de personer vi kommuniserer med, og om hvilken argumentasjonsform som er mest hensiktsmessig å bruke, er mulighetene til å lykkes langt bedre. Når vi som ledere skal motivere og lede våre medarbeidere på en effektiv og resultatorientert måte, eller når vi som selgere gjennom kundedialog skal nå våre mål, er dette kunnskap som er grunnleggende viktig.

Adferdsbasert kommunikasjon er det fagområdet som griper sterkest inn i de øvrige kurstemaene. Opplæringen gir stor nytteverdi for deltakerne, uansett om de har solid salg/leder -erfaring fra tidligere, eller om dette er første steg inn i bransjen.