Om Stoltz Partner

Resultat gjennom mennesker i utvikling
Helt siden etableringen i 1992, har vårt arbeidsfokus vært «resultat gjennom mennesker i utvikling». Årsaken til dette er enkel, det er menneskene i organisasjonen som er den viktigste ressurs vi har. Det er de som er vår beste mulighet til å lykkes, men er samtidig også den største årsaken til at vi kan tape effektivitet, samhandling, måloppnåelse og konkurransen i markedet.

Vi gjennomfører målrettet og resultatskapende opplæring.
Vårt utgangspunkt er at all investering i opplæring skal medføre resultater, hvis ikke er det bortkastet bruk av resurser. Vi har i løpet av snart 25 år gjennomført et høyt antall kurs, «coachinger» og opplæringsprosesser, og kan vise til svært gode resultater og et høyt antall referanser.

Hvem er våre kunder?
Blant våre kunder finner du hele bredden, fra større internasjonale konsern, mindre lokale bedrifter, offentlige institusjoner, samt ulike tekniske og akademiske fagmiljø. Særlig har team og lederutvikling i tekniske fagmiljøer, vært et betydelig arbeidsområde de siste årene, med positiv erfaring både for oss og for våre kunder. Selv om kanskje en overvekt av våre kunder er lokalisert rundt sentrale deler av østlandet, arbeider vi over hele landet, samt i de øvrige nordiske landene.  Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre referanser, er det bare å ta kontakt.

Arbeidsform
Vi er små og fleksible nok til at de fleste kan finne oss som en relevant samarbeidspartner, samtidig som vår tilknytting til faglige nettverk gir oss allsidighet og tyngde til å påta oss større prosjekter.  Vi tror på en praktisk tilnærming som tar utgangspunkt i våre kunders situasjon og behov, og våre kurs strekker seg fra en «vitamin-innsprøytning» på noen få timers varighet, til lengre prosessbaserte opplæringsprosjekter. Vi har en engasjerende, målrettet, og praktisk relatert undervisningsform, og representerer gjennomprøvde og kunnskapsbaserte fagkonsepter som tilpasses oppdragsgivers forutsetninger og målsetninger.

Referanser og kompetanse
Ønsker du å vite mer om hvem vi er, hva vi kan, og hvem vi arbeider med, er det bare å ta kontakt.

Ta kontakt med oss