Salg og service

Service og kundebehandling
Undersøkelser viser at nesten 70 % av kundene som forlater en leverandør gjør dette ut i fra deres opplevelse av bedriftens service. Vi kan aldri nøye oss med en holdning av «godt nok».

Service er ikke et slagord, det er heller ikke innøvde teknikker, men kundens subjektive opplevelse etter å ha vært i kontakt med oss.  Kundens opplevelse av vårt servicenivå skapes av hele teamet, ikke bare dem som møter kunden. Noen ganger er behovet en trening i kommunikasjon, andre ganger er det viktigste vi kan gjøre å øke nivået av planlegging, struktur og samhandling.
Hvordan kan du sikre at kunden får en serviceopplevelse som gir mersalg, langsiktige kunderelasjoner, og dermed mer penger i «kassa».

Hvilke grunnregler for kommunikasjon og menneskeforståelse er nødvendig for å skape en god serviceopplevelse, og hvilke krav til motivasjon og engasjement trenger vi for å lykkes i arbeidet?

Salg
Det personlige salgsarbeidet er grunnlaget for resultatet bedriften oppnår. De fleste bedrifter og organisasjoner lever av å selge sine varer eller tjenester. Ingenting kan erstatte den viktige kontakten mellom kunde og selger, hvor vi i de fleste tilfeller finner årsaken til at kunder velger å skifte leverandør. En grundig forståelse og gode ferdigheter i strategisk salgskommunikasjon er langt viktigere enn ensidig fokusering på teknikker.

Salg er, sammen med ledelse, et av våre fremste kompetanseområder, og vi kan tilby et bredt og tilpasset spekter av opplæring. Ut i fra oppdragsgivers behov og målsetting kan vi trene medarbeidere i alt fra enkel forståelse av salgsprosesser, til dyptgående adferdsbaserte forhandlingsteknikker. Et salg har en logisk oppbygging av nødvendige faser, samtidig som selgerens evne til å tilpasse kommunikasjonen til den enkelte kunden vil avgjøre kundens valg.

Ønsket om å bli bedre
Vi kan vise til et solid erfaringsgrunnlag, som inkluderer alt fra bedrifter som har en pro-aktiv oppsøkende salgsvirksomhet, til tekniske og fagorienterte kompetansemiljø, hvor salget har en langt mer rådgivende karakter. Salg er basert på en konstant læreprosess, og du vil blant våre kunder finne mennesker som tar sine første steg i yrket, samt etablerte selgere med solid erfaring og resultater, men hvor den felles faktoren er ønsket om utvikling, ønsket om å bli bedre

Dersom du ønsker å motta mer informasjon, er det bare å ta kontakt med oss. Vi har både epost og telefon som fungerer.