Ledelse

Ledelse
Ledelse er ikke en «posisjon», det er en «funksjon», det vil si at det er hvordan du fungerer som beskriver deg som leder.

Lederutvikling
Vi utvikler og styrker ledere, ledergrupper, medarbeidere, og team, med en visshet om at organisasjonens utvikling avhenger av personlig kompetanse, holdninger og evne til utvikling.  Ledere som utvikler sine ferdigheter og vokser i sitt lederskap, tilfører økt effektivitet, mer trivsel, sterkere målfokus, og bidrar til å forme organisasjon til å utnytte de resursene de disponerer.

Lederens oppgave
Vår hovedoppgave som ledere er å oppnå resultater gjennom at andre mennesker lykkes. Vi skal motivere, istandsette, og følge opp våre medarbeidere på en måte som skaper resultater, både hva angår internt miljø og «penger i kassen». Vi skal også sørge for at organisasjonen har de riktige rammene, rutinene og strukturen, samt påse at vi evner å prestere på riktig nivå

Lederstil
Hvordan kan vi tilpasse oss en personlig lederstil som ivaretar våre intensjoner og utvikler våre medarbeidere? Til tross for våre raske tekniske fremskritt, er fokusering på menneskelig effektivitet og forståelse av det mellommenneskelige samspillet det viktigste elementet for å lykkes som leder.

Effektivitet
«Effektivitet» handler ikke om å jobbe raskere eller hardere, men å jobbe smartere. Hva brukes tiden vår til, hvilke rutiner har vi mer eller mindre ubevisst etablert, hvor god kontroll har vi på at tiden vi har til rådighet brukes til å skape resultater?  Vi har i en årrekke arbeidet med å øke bedrifters effektivitet, hvor organisasjonens tidsbruk har vært fokus. Tid er en felles og rettferdig resurs, vi har alle sammen like mye tid, spørsmålet er hva vi tillater at tiden benyttes til. Det er ikke uvanlig at 40% av alle beslutninger ikke blir gjennomført i henhold til målsettingen, noe som betyr et stort tap av effektivitet.

Ledertrening
Vi tilbyr målrettet og tilpasset ledertrening, og vi har praktiske opplæringskonsepter som kan gjennomføres enkeltvis eller som en del av en ledergruppe. Ta gjerne kontakt slik at vi kan oversende informasjon om relevante utviklingskonsepter.

DYNAMIS
Dynamis er et effektivt modulbasert utviklingskonsept som berører de fem viktigste områdene i lederens funksjon, hvor vi kan vise til svært positive referanser. Ta kontakt for mer info.