Teambygging

Teambygging
Arbeider du i et team eller i en flokk? Et fungerende team har klare kjennetegn som viser at teamet er balansert, samhandler godt og kommuniserer effektivt. Vi kan være en del av et fagmiljø med høyt kompetente personer, men om vi ikke arbeider som et team vil vi ikke kunne utnytte vår felles kapasitet og styrke. Selv korte opplæringsmoduler kan gi klare forbedringer.

Teamfølelse
Teamfølelse kan ikke vedtas, den kan heller ikke besluttes eller defineres i et «rundskriv». Teamfølelse og samhandling må bygges. Et team er en gruppe mennesker som konstruktivt samhandler om å nå et klart og tydelig definert mål, ikke fordi at de MÅ, men fordi de ønsker og er motivert.

Den interne kommunikasjonen, samarbeidet, samt målsetting som teamet arbeider mot, er av grunnleggende betydning for de resultater vi kan oppnå.

Hva er grunnelementene for at ulike mennesker, med ulik erfaring, og med ulike arbeidsoppgaver, skal arbeide konstruktivt mot et felles mål?

Teamfølelse inneholder forståelse, holdninger, respekt, samhørighet, motivasjon, samt vilje til å arbeide mot et felles akseptert og klart mål. For å være ærlig, dette høres langt enklere ut enn hva det er i praksis. Men, det er mulig.

Teamutvikling
Mange liker ordet «utvikling», helt til de forstår at dette innebærer «forandring». Forandringer skjer uansett om vi liker det eller ikke, og den er dessverre en nødvendighet for å oppnå utvikling. Du har valget om å være i forkant og sette premissene for forandringen, eller bli nødt til å tilpasse deg de endringene andre iverksetter.

Hva er de største hinder til forandring og utvikling? Hvordan kan vi selv ta nye steg ut av vaner og holdninger som er blitt begrensninger, og kanskje til og med trives med de nye utfordringene? Vi lever i et marked hvor omgivelser, arbeidsform og forventninger endres hurtig, det mest kostbare vi kan gjøre er å komme på etterskudd i vår egen interne utvikling.